קוד אתי

Worldwide Aquatic Bodywork Association Code of Ethics
 
הקוד האתי למטפל מים  מוסמך WABA
 
הקדמה
 
האפשרות להיות במגע היא זכות. אנו, המעוניינים להפוך את המגע למקצוע, ויכולים לממש זכות זו על-ידי לימוד, תרגול וצמיחה אישית מתמשכים, מתוך מודעות עצמית. הקווים המנחים הבאים של אתיקה מקצועית מיועדים לקבוע סטנדרט, לפיו נוכל לצמוח ולהתפתח כמטפלי מים מקצועיים.
 
קוד אתי זה משמש להנחיית סטודנטים, מטפלים מוסמכים ומדריכים, ליצור מערכת יחסי מטפל-מטופל, המכבדת  את האחריות והזכות שיש לנו לגעת באחר. העבודה עם הגוף, ובייחוד זו הנעשית במים, יכולה לקחת אותנו ואת המטופל למקומות של נתינה, אינטימיות ומצבי תודעה לא שגרתיים, שרבים מאיתנו לא חוו בעבר. אנו עשויים לפגוש רגשות של חיבור, אהבה והתעוררות רוחנית, ועלינו לקבלם באמפתיה ובחוסר שיפוטיות. הקוד האתי מיועד לכוון אותנו לאחריות ולמקד אותנו במטרת העבודה שאנו עושים.
 
מטפל מים מוסמך:
 
יבצע את פעולותיו המקצועיות ביושרה, כנות, אחריות ודאגה לרווחת המטופלים.
 
יפגין מחוייבות אמיתית לספק את השירות המקצועי והאיכותי ביותר, בכלל זה ידאג לסביבה טיפולית בטוחה, בריאה והולמת.
 
יספק מידע מדוייק ואמין למטופלים ולציבור הרחב על יכולותיו המקצועיות, הסמכותיו, הישגיו הלימודיים, וקשריו המקצועיים. 
 
יספק אך ורק את אותם שירותים להם הוסמך.
 
יכיר במגבלות ובקונטראינדיקציות של שיטת הטיפול לה הוסמך, ובמידת הצורך יפנה את מטופליו למטפל אחר, התואם את צרכיהם.   
       
יכבד את זכויותיהם של המטופלים ועמיתים למקצוע, ללא כל אפלייה.
 
יגן על חיסיון המידע של כל מטופל.
 
יכבד את זכותו של מטופל לאוטונומיה ולהסכמה מדעת, כולל זכותו לסרב לטיפול, לשנות טיפול או לסיימו, ללא קשר להסכמות קודמות.
 
יימנע לחלוטין, גם תחת נסיבות כלשהן, מליזום התנהגות או פעולה בעלות אופי מיני כלשהו, במהלך טיפול מקצועי, גם במקרה שבו המטופל עצמו מנסה ליזום פעולה מסוג זה.
 
ישמור וישאף לשפר את הידע המקצועי שברשותו, את יכולותיו והישגיו המקצועיים באמצעות לימוד ותרגול מתמידים.
 
יימנע ממתן טיפול תחת השפעת אלכוהול, סמים, או כל חומר לא-חוקי אחר, מלבד תרופות מרשם באינן בעלות השפעה על המטפל.
 
יהיה זכאי לסיים את הטיפול במידה ונפגע על-ידי המטופל, או המטופל תחת השפעת אלכוהול, סמים או כל חומר לא-חוקי אחר.
 
 
יכיר בזכותו של המטופל ללבוש במהלך הטיפול כל לבוש שנוח לו, באופן שבטיחותו, נוחותו וכבודו האישי יישמרו, כל זאת בהתאמה לכללים הנהוגים במקום הטיפול, ולרווחתו של המטפל.
 
יוכל לסרב, מסיבה סבירה ומוצדקת, לטפל באדם כלשהו או בחלק גוף כלשהו.
 
ייסרב לכל תגמול ממטופל עבור טיפול או פעולה כלשהם, הנוגדים את טובתו של המטופל.
 
יימנע מלהכנס למערכת יחסים משמעותית עם מטופל או סטודנט למשך זמן סביר- 30-60 יום לאחר סיום מערכת היחסים המקצועית-  סדרת הטיפולים או הקורס. במונח "משמעותית" הכוונה לכל מערכת יחסים שבמסגרתה המניעים, הרגשות או הרצונות של המטפל/ מורה עשויים להתערב, להשפיע או לנצל לרעה את התהליך הטיפולי/ לימודי. במידה ומתפתחת מערכת יחסים שכזו, על המטפל/ מורה לבקש סיוע מאיש מקצוע מיומן שיעזור לו להבהיר:
 
א מהו מאזן הכוחות ביניהם כאשר הם נכנסים אל תוך מערכת יחסים אישית או מקצועית...
 
ב מהי המוטיבציה של מערכת היחסים הזו והאם המטפל/ מורה מנצל את התהליך הטיפולי למטרותיו האישיות.
 
ג מהי יכולתם של המטפל /מורה והמטופל/ סטודנט לשמור על חיסיון התהליך הטיפולי  בעודם מקיימים מערכת יחסים אישית.
 
יפעל על-פי המדיניות, הקווים המנחים, התקנות, קוד ההתנהגות והדרישות המקצועיות הנקבעים ע"י  חבר ההנהלה של   וואבה                                                                                        .
 
 
 
 

לקביעת טיפול עם הדי שקד